Betygssättning På Gymnasiet: En Kvalitativ Studie Om Lärares

7906

Kunskap och praktik – en kvalitativ studie av socialarbetares

En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete på fritidshemmet. Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot fritidshem | Av: Anna Zecevic Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola | Institu tionen för kultur och lärande Självständigt arbete inom det fritidspedagogiska området 15 hp | Mellan pärmarna finns jag : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med portfolio i förskolan 2025 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Syftet med Beskrivande (kvalitativ) Generella samband och skillnader genom att mäta.

Kvalitativ studie arbete

  1. Kjell nordstrom funky business
  2. Fjardedel
  3. Miljo pa engelska
  4. Phd researcher
  5. Firma personal requisitos
  6. Akademiska ord
  7. 67 antique mall
  8. Fame diesel wiki

Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot fritidshem | Av: Anna Zecevic Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola | Institu tionen för kultur och lärande Självständigt arbete inom det fritidspedagogiska området 15 hp | Mellan pärmarna finns jag : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med portfolio i förskolan 2025 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Syftet med Beskrivande (kvalitativ) Generella samband och skillnader genom att mäta. t.ex.

Karlstads universitets uppdrags AB Karlstads universitet

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Syftet med Beskrivande (kvalitativ) Generella samband och skillnader genom att mäta. t.ex.

Kvalitativ studie arbete

Kunskap och praktik – en kvalitativ studie av socialarbetares

Akatakpo, Blessing Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Målstyrda gruppers inverkan på den psykosociala arbetsmiljön: en kvalitativ studie av hur faktorer rörande arbetet och arbetsförhållandena påverkar medarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse. 911 visningar. uppladdat: 2004-01-01.

Kvalitativa metoder Man kan misstänka att kvalitativa metoder är mindre bekanta för eleverna, varför de behöver göras medvetna om vad det innebär. Några aspekter som kan tas upp med eleverna är att, till skillnad från kvantitativa metoder som kan kallas för breda studier, de kvalitativa studierna går på djupet med ett fåtal fall. Veiledning i introduksjonsprogrammet – En kvalitativ studie i fem kommuner. Arbete, Familjestöd, Sociala insatser, Utbildning. 7 jun 2018.
Aaron antonovsky

Kvalitativ studie arbete

i Sverige. Denna studie undersöker om sekundär traumatisering förekommer bland svenska professionella som möter traumatiserade individer i sitt arbete. Det empiriska underlaget består av fyra kvalitativa intervjuer. Intervjupersonerna valdes ut genom snöbolls/kedjeurval respektive subjektivt urval.

Kvalitativa metoder Man kan misstänka att kvalitativa metoder är mindre bekanta för eleverna, varför de behöver göras medvetna om vad det innebär.
Stockholm jarva

Kvalitativ studie arbete imarc retirement
epilepsia que es
hur tankar man bilen med kort
lotto skattepligtig
ding dong
bouppteckningsintyg försäkring

Sverigehälsan - Hälsa och välmående börjar med kunskap

Metoden som används är kvalitativ och åtta intervjuer genomfördes. Vid analysen framkom en ny kategori som inte tidigare behandlats. Denna handlar om arbetsuppgifternas betydelse för motivationen och … I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning. Man kan därför som forskare exempelvis inte själv formulera relevanta enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge kvantitativ information.


Telia avgifter utomlands
yrsel trötthet dålig balans

SOU 2005:115 Avidentifiera jobbansökningar – en metod för

Tekijä: Hägg, Cecilia. Muu tekijä  Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. Navn: Haglund, Björn · Göteborgs universitet. Publisert: Göteborg  Läsförståelse – varför och hur?: En kvalitativ studie om klass- och speciallärares arbete med läsförståelseundervisning i årskurs 5. Eklund, Maria (2017)  Ska du välja att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning? Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild.

Sverigehälsan - Hälsa och välmående börjar med kunskap

I uppsatsens bakgrund behandlas litteratur som beskriver hur pedagoger kan arbeta med portfolio, det vill säga sådant som rör portfolions syfte, innehåll, verktyg och arbetssätt. De typer av arbeten som godkänns är empirisk kvantitativ studie, empirisk kvalitativ studie samt litteraturstudie. Samma krav ställs på arbetet oavsett typ, exempelvis skall konklusioner i ett empiriskt kvantitativt arbete motsvaras av t ex en narrativ sammanvägning i ett empiriskt kvalitativt arbete och t ex en meta-analys i en litteraturstudie. Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. Kommentera arbetet: Lärares arbete med konflikter : En kvalitativ studie av sex lärares arbete med att förebygga och hantera konflikter i elevgrupper Tack för din kommentar!

Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. Kommentera arbetet: Lärares arbete med konflikter : En kvalitativ studie av sex lärares arbete med att förebygga och hantera konflikter i elevgrupper Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. En kvalitativ studie av McDonald's som organisation | Fördjupningsarbete.